Trailer kørekort

Der er en regel, der handler om, hvad bilen må, og der er en anden regel, der handler om, hvad føreren må med et B-kørekort.

Det må bilen

Bilens tilladte påhængsvognsvægt fremgår af bilens registreringsattest. Her skelnes mellem påhængsvogne med og uden bremser. Disse vægtgrænser er altid påhængsvognens faktiske vægt. Det er altså ikke interessant, hvad der står på trailerens registreringsattest, men hvad traileren vejer i den belæssede stand. Det en vægtgrænse, der skal overholdes, for at materiellet kan klare belastningen. Bemærk, at man i visse tilfælde kan få hævet den tilladte påhængsvognsvægt, hvis man samtidig nedsætter bilens totalvægt.

Det må føreren

I mange tilfælde er bilen godkendt til at køre med en tungere påhængsvogn, end det man må køre med på et almindeligt B-kørekort. I sådanne tilfælde begrænser kørekortet mulighederne. Med et B-kørekort skal du overholde følgende regler:

– Forudsat ovenstående er overholdt, må du køre med enhver trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Er trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, må man dog altid køre med traileren.Kan du ikke opfylde dette, kræver kørslen en fører, der har et trailerkørekort, B/E-kørekort, som populært sagt er et kørekort til personbil med stor trailer.

Trailerkørekort

Overstiger du B-kørekortets vægtgrænse på 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort. Det  indbefatter 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve. Et trailerkørekort giver ret til at føre vogntog på op til 7.000 kg.

Nye muligheder: B+ fra 2013

Som noget nyt indføres fra 19. januar 2013 en udvidelse af B-kørekortet med B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg. Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme plan som undervisning til erhvervelse af det trailerkørekort – B/E. Forskellen på de to muligheder er, at køretimerne og køreprøven vil kunne klares med et mindre vogntog for B+ end, hvis du skal erhverve trailerkørekort.

Det koster at bryde reglerne

Fører du personbil med trailer, som kræver et B/E-kørekort, og er du kun i besiddelse af et B-kørekort, koster det som udgangspunkt en bøde på 7.000 kr.  Du kan desuden risikere såvel en betinget som en ubetinget frakendelse af kørekortet ud fra en konkret bedømmelse af farlighed og risiko for skade på andre.

Kørekort til bil og trailer.