Pris kørekort

Kørekort til almindelig bil, både med manuel gear og automat gear.

Kørekort til almindelig bil. Man. Gear Aut. Gear
Lovpakken * til bil Kr. 14.500,- Kr. 13.500
Ekstra kørelektioner Kr. 550,- Kr. 550
Leje af bil til køreprøven Kr. 550,- Kr. 550
Førstehjælpskursus Kr. 575,- Kr. 575
Gebyr til teori,- og køreprøve Kr. 600,- Kr. 600

* Lovpakken består af  29 teorilektioner, 4 lektioner på manøvrebane, 16 lektioner på landevej og 4 lektioner på glatbane.
Teoribog og prøve dvd udlånes gratis.
Alle priser er inklusiv moms, som fremgår af faktura.
1 kørelektion er 45 min.

Tel 40 28 10 56