kørekort i bil med automatgear gear

Loven kræver at du har modtaget undervisning af en godkendt kørelærer som førstegangserhverver.

Lektionsplanen skal udfærdiges i to eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven. Kørelærerens eksemplar skal være til stede i såvel teoriundervisningen som i den praktiske køreundervisning. Kørelærerens eksemplar skal endvidere medbringes ved teoriprøven og den praktiske prøve.

Køreundervisningen til denne kategori skal ifølge undervisningsplanen mindst omfatte:
29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og 24 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) heraf

4 lektioner på lukket manøvrebane

lektioner på køreteknisk anlæg

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

OBS! Det er alene deltagerens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionsantal – deltageren skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Kørekort til bil og trailer.