Vhk test

Proceduren for aldersbetinget kørekortfornyelse i Danmark
Når man fylder 70 år i Danmark, skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som typisk bliver udstedt af egen læge. Denne lægeattest munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Lægen kan også anbefale, at kørekortet af helbredsmæssige årsager fornyes for en endnu kortere periode end normalt, eller lægen kan anbefale en VHK. Herefter kan ansøgningen om fornyelse af kørekortet indleveres til kommunens Borgerservice. Hvis der er anmærkninger i lægeattesten, overdrages sagen til politiet. Politiet kan indstille ansøgeren til en VHK hos politiets prøvesagkyndige. Dette sker typisk, hvis der er anmærkninger i lægeattesten. Altså har de vejledende helbredsmæssige køretest (VHK) en central rolle i køreevalueringen af personer, hvor der er mistanke om demens eller andre helbredsmæssige svigt.

Krav om helbredsmæssig årsag for at dumpe til en VHK
For at kunne dumpe til en VHK, skal det vurderes, at den mangelfulde kørepræstation skyldes helbredsmæssige forhold som eksempelvis demens. Hvis en person kører dårligt, men den prøvesagkyndige vurderer, at det ikke skyldes helbredsmæssige forhold, kan han eller hun anbefale, at pågældende skal henvises til en kontrollerende køreprøve.

Køreprøven kan foregå i en skolevogn med eller uden automatgear. (Vi har begge.)

Ring 40 28 10 56 for at høre nærmere.