Særlig køreundervisning

Har du været så uheldig at blive indblandet i en forseelse der kun giver dig lov til at erhverve dit kørekort igen, hvis du modtager særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, så kan jeg hjælpe.

Det du skal igennem er 8 teorilektioner i emnerne 4, 6 og 7 fra undervisningsplanen

Det er Trafikantadfærd, Grundreglerne for bilkørsel og Manøvrer på vej.

Du skal bestå en teoriprøve som første gang med max. 5 fejl.

Derud over skal du have 8 køretimer, for afslutningsvis at bestå køreprøven.

Der skal udfærdiges en speciel lektionsplan og undervisningen skal mindst strække sig over 8 dage.