Holdstart

Vi tilbyder små hold, max. 6 personer. Du må starte 3 måneder før du fylder 17 år.  Kommende holdstart til bil.

  • Bil mandag den 29. april. Teori Svendborg)

Vælg holdstart / by 2019

Tel 40 28 10 56