Generhverv

Hvis dit kørekort er blevet inddraget, kan vi hjælpe dig med at, generhverve kørekortet igen. Det er som regel nødvendigt med undervisning.
Hvis dit kørekort er blevet inddraget i forbindelse med “kørselsforbud”, skal du have modtaget undervisning både i teori og på vej, før du kan gå til prøve. Og evt. have gennemgået et, “ANT-kursus”  (alkohol, narko og trafik), før du starter hos en køreskole, (pris kr. 3200)

Hvem henvender ANT kurset sig til?
Kurset henvender sig til personer, der ønsker at generhverve eller bevare kørekortet efter ubetinget eller betinget frakendelse af kørekortet på grund af kørsel i påvirket eller svækket tilstand, og til personer, som har fået pålagt kørselsforbud som følge heraf.

Kurset består af 4 lektioner på hver 3 timer fordelt over 4 uger.
Der er mødepligt til alle 4 lektioner.

Hvornår må jeg starte?
Såfremt du har en ubetinget frakendelse af kørekortet må du tidligst påbegynde kurset 3 måneder før frakendelsesperiodens udløb

Kontrollerende køreprøve
Kontrollerende køreprøver består ligesom en almindelig køreprøve både af en teoretisk og en praktisk prøve. Det er som regel nødvendigt med undervisning. Ved en kontrollerende køreprøve bliver kørekortet kun inddraget, midlertidigt såfremt en prøve ikke bestås. Så snart køreprøven er bestået udstedet kørekortet på ny.
Hvis du har kørekort til flere kategorier, så vær opmærksom, på at du skal bestå senest ved 2. prøve, ellers skal hver eneste kategori der ønskes tilbage, generhverves ved nye prøver i den pågældende kategori.